Cocktail

Rum

€0.00

5,00 - 8,00 eur...

Whiskey

€0.00

hatozaki 6 - whisky 8...

Liquori

€4.00

Amaro,Limoncello,Grappa...

Con kit 10 eur...